VPBank lãi hơn 13.000 tỷ đồng trong năm 2020, ngân hàng mẹ đóng góp 71%


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596