Việt Nam chính thức có giao dịch LC nội địa bằng VND trên nền tảng Blockchain, thời gian được rút ngắn từ 3-5 ngày xuống chỉ còn 27 phút


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596