Video: Hình ảnh đối tượng bịt mặt xông vào ngân hàng bắn bảo vệ


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596