VDSC: “Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 7 tỷ USD để cân đối cung cầu ngoại tệ”


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059