Tỷ giá trung tâm là gì, cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059