Đăng ký nhận tư vấn

VIỆN BTCI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH VÀ KIỂM TRA SÁT HẠCH

BTCI cung cấp dịch vụ được thiết kế phù hợp nhu cầu kinh doanh cho từng ngân hàng đối tác

TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH

Tư vấn Quản trị Nhân sự

Tư vấn xây dựng Trung tâm/Chiến lược Đào tạo

Tư vấn Quản lý Rủi ro

Tư vấn Kiểm toán Nội bộ

Tư vấn Thẻ và Ngân hàng Bán lẻ

KIỂM TRA SÁT HẠCH

GIÁM ĐỐC/PGĐ CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH

GIÁM ĐỐC/PGĐ VẬN HÀNH

CHUYÊN VIÊN KH DOANH NGHIỆP

CHUYÊN VIÊN KH CÁ NHÂN

GIAO DỊCH VIÊN/KIỂM SOÁT VIÊN

TIẾNG NÓI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.
Ông Trần Ngọc Tường

Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Bà Lê Thị Kim Nga

Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Nguyễn Văn Thắng

Tổng Giám đốc VIETINBANK

Ông Cấn Văn Lực

Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (Hàm PTGĐ) BIDV & [...]

Ông Phạm Hoài Bắc

Nguyên Giám đốc trường đào tạo cán bộ Agribank

Bà Đặng Hải Yến

Nguyên Trưởng phòng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực [...]

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hình ảnh hoạt động lớp Omega của các ngân hàng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG

Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng
Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059