TS. Cấn Văn Lực: ‘Tín dụng bất động sản Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực’


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059