Trong 1 tháng, gần 25.000 tỷ đồng tiền gửi rút khỏi hệ thống ngân hàng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059