Triết lý sản phẩm

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TRÊN THÔNG LỆ QUỐC TẾ

BTCI tin tưởng sâu sắc rằng sứ mệnh của mình trước hết bắt đầu bằng việc xây dựng các kiến thức, năng lực nền móng theo tiêu chuẩn quốc tế cho các cán bộ ngành ngân hàng
thong-le-quoc-te
trietly_sodo_nganhang

HỌC VIÊN LÀ TRỌNG TÂM

BTCI tin tưởng sâu sắc rằng mọi chương trình đào tạo cần được thiết kế theo đối tượng học viên, trình độ, công việc, trách nhiệm và bộ chỉ tiêu KPIs của họ trong tổ chức – dù họ làm việc tại trung tâm kinh doanh, hội sở chính hay mạng lưới chi nhánh.

ĐÀO TẠO LÀ ĐẦU TƯ

BTCI tin tuởng sâu sắc rằng đầu tư vào con người là một trong các hoạt động đầu tư hiệu quả nhất. Một chương trình đào tạo đuợc coi là thành công nếu chứng minh được các tác động cải tiến hoạt động, thúc đẩy bán hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ, củng cố quản lý rủi ro và nâng cao năng suất lao động.
trietly_sodo_lotrinh_congdanh

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG
Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059