Tín dụng năm nay có thể tăng trưởng 10 – 11%, lợi nhuận các ngân hàng khó cao như thời gian qua


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059