Thứ hạng về tổng tài sản của các ngân hàng hiện nay ra sao?


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059