Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

GIỚI THIỆU BTCI

Thông tin về BTCI & Lịch sử hình thành
 • Giới thiệu BTCI

  Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính – BTCI được 10 ngân hàng thương mại thành lập ngày 30/11/2001 theo sáng kiến của Chương trình MPDF thuộc Tập đoàn Tài chính Quốc tế – IFC, Ngân hàng Thế giới – WB và Công văn chỉ đạo chấp thuận số 589/CV-CNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 28/11/2001.

 • Sứ mệnh

  – Hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển một thế hệ chuyên gia ngân hàng mới có chuyên môn tiêu chuẩn quốc tế, đạo đức nghề nghiệp và tầm nhìn toàn cầu
  – Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam
  – Là nhân tố tạo sự thay đổi trong ngành ngân hàng tài chính Việt Nam

btci-nhan-bang-khen-ngan-hang-nha-nuoc
 • Tầm nhìn

  Trở thành LỰA CHỌN SỐ 1 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đào tạo/tư vấn/nghiên cứu chuyên ngành ngân hàng tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

 • Giá trị cốt lõi

  – CHUYÊN NGÀNH
  – QUỐC TẾ
  – ỨNG DỤNG
  – CHUẨN MỰC

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG
Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059