Tag - tín dụng ngân hàng

Ngân hàng EximBank tuyển dụng nhân viên Tín dụng – Hồ Chí Minh

Mô tả công việc: Phát triển khách hàng về dư nợ/ huy động theo từng thời kỳ (theo KPI của Đơn vị) Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ tín dụng/phi tín dụng của ngân hàng. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Hướng dẫn các thủ tục giải ngân cho khách hàng; Theo dõi và thường xuyên kiểm tra họat động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng theo [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059