Tag - phân tích tài chính

5C nghiệp vụ Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp của ngân hàng ACB

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Phân tích tài chính là phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc phân tích các báo cáo tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059