Tag - nghiệp vụ

Nghiệp vụ của giao dịch viên ngân hàng

NỘI DUNG   Lập và triển khai kế hoạch công việc cá nhân 2 Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt/tiền gửi 3 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán 4 Thực hiện nghiệp vụ ngoại tệ/kiều hối 5 Thực hiện nghiệp vụ Thẻ, Ngân hàng điện tử và các sản phẩm bán chéo khác Các công việc khác: Quản lý hồ sơ, thông tin khách hàng; Báo cáo, lƣu trữ…. Download tại: http://www.mediafire.com/download/5r05t00pcp35y5p/cam_nang_giao_dich_vien.pdf 

Tổng hợp văn bản quy định pháp luật trong ngành ngân hàng thương mại

Tổng hợp các văn bản pháp luật là các quy định, quy chế, văn bản hướng dẫn thực hiện hạch toán, quy chế nghiệp vụ thanh toán… trở thành một banker chuyên nghiệp ngoài những kỹ năng nghiệp vụ thì kiến thức về luật ngân hàng thương mại của việt nam là rất cần thiết cho các banker. Bởi môi trường mà một banker làm việc luôn luôn đòi hỏi sự chính xác cao và không có chỗ cho những sai lầm dù [...]

FB25 – Đếm đóng bó tiền, phân biệt tiền thật tiền giả

Nằm trong chương trình học của khóa Future Bankers, các bạn lớp FB25 đã có một buổi học bổ ích về nghiệp vụ đếm đóng, bó tiền và phân biệt tiền thật, tiền giả. Đây là học phần rất quan trọng đối với một nhân viên ngân hàng, đặc biệt là với Giao dịch viên. Buổi học đã đem lại rất nhiều điều lý thú đối với các bạn học viên. Lần đầu tiên được trực tiếp học cách đếm [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059