Tag - ngân hàng acb

USD ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, thiết lập đỉnh mới tại 22.660 đồng

NHNN giảm tỷ giá trung tâm nhưng các ngân hàng thương mại lại nâng mạnh giá USD niêm yết. Hiện giá bán USD của ngân hàng chỉ còn kém mức trần 120 đồng.

Đề thi tuyển CV Quan hệ Khách hàng năm 2013 vào ACB

Đề thi tông thể luôn gôm có 3 phân là IQ, Tiếng A nh và Nghiệp vụ. Tuỳ theo từng vị trí mà sô lượng câu hỏi ở các phân có khác nhau. 1. Vốn vav ngắn hạn của ngân hàng dùng để: a. Bổ sung vốn lưu động b. Mua tài sản cố định c. Bổ sung vốn cố định d. Mua có phiếu góp vốn liên doanh

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059