Tag - kỹ năng ngân hàng

Đừng để nỗi ám ảnh Con Ông Cháu Cha (COCC) ảnh hưởng đến cuộc đời bạn (Phần 2)

Tôi đã từng viết bài “Đừng để nỗi ám ảnh COCC ảnh hưởng đến cuộc đời bạn”, tuy nhiên, tôi vẫn muốn viết tiếp chủ để này sau khi nghe câu chuyện về cây thốt nốt trong một buổi hội thảo của anh Nguyễn Hữu Thái Hòa – Nguyên Giám đốc chiến lược của Tập đoàn FPT

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059