Tag - kinh nghiệm ứng tuyển ngân hàng

Đề thi CV Quan hệ khách hàng vào BIDV 2013

Phần A bao gồm phần I, 16 câu trắc nghiệm không cần giải thích, 32 điểm (mỗi câu đúng 2 điểm); phần II có 6 câu trắc nghiệm có giải thích, 18 điểm (trả lời đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm, giải thích đúng, đầy đủ mỗi câu thêm 2 điểm).

Hạn mức tín dụng là gì?

Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà ngân hàng cấp cho chủ thẻ tín dụng để thanh toán trong một thời gian nhất định Các chủ thẻ tín dụng sẽ được ngân hàng cấp một hạn mức tín dụng trong tài khoản thẻ, họ có thể thanh toán hàng hóa trong phạm vi số tiền này. Mỗi loại thẻ sẽ được ngân hàng cấp cho một số tiền khác nhau, thậm chí 2 khách hàng cùng sử dụng một [...]

BỘ ĐỀ THI TUYÊN DỤNG CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ – ĐỆ SO 2

BỘ ĐỀ THI TUYÊN DỤNG CHUYÊN VIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ – ĐỆ SO 2 Thời gian: 45 phút – 20 câu trắc nghiệm 1. Trong quan hệ thương mại quốc tế khi các bên tham gia hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thì nên sư dụng phương thức thanh toán nào: a. Tín dụng chứng từ b. Chuyển tiền c. Nhờ thu trơn

Người đi vay cần biết 3 phương thức cho vay mới rất thuận tiện này

Theo quy định mới, nếu không có nợ xấu, ngân hàng và khách hàng được thỏa thuận kéo dài thời hạn trả nợ mà không phải cơ cấu nợ hay chuyển nhóm nợ (nhưng tổng thời hạn vay vốn không quá 12 tháng).

Chuyện lương 2.000 USD: Hãy mơ về những giá trị mình có thể tạo ra, hơn là gắn thành công vào những con số ấu trĩ!

Ví dụ đối với mức lương 2000$, thì chi phí mà công ty bỏ ra cho bạn chắc chắn là gấp đôi như thế, vậy thì bạn phải mang lại giá trị cho công ty ít nhất là 4000$ hoặc gấp đôi con số đó thì mới xứng đáng với những gì công ty đã đầu tư.

Phẩm chất và kỹ năng nào quan trọng nhất với một chuyên viên tín dụng?

Nếu đi phỏng vấn vào vị trí chuyên viên tín dụng (nói chung) tại ngân hàng, chắc chắn có bạn đã từng bị hỏi câu này. Các câu hỏi có thể như:   1) Nhân viên tín dụng cần những tố chất (/phẩm chất) nào? Cái nào là quan trọng nhất? Vì sao (/Chứng minh)? 2) Nhân viên tín dụng cần những kỹ năng nào? Cái nào là quan trọng nhất? Vì sao (/Chứng minh)? 3) Là tổng hợp của 2 câu hỏi [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059