Tag - Future Bankers FB09

Lê Hương Giang FB09

Future Banker không chỉ đơn thuần là một khóa học về đào tạo ngân hàng, mà ở đó đã dạy cho tôi cách làm thế nào để hiểu khách hàng, làm thế nào để đạt được kết quả cao nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất trong công việc

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059