Tag - Đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng

Việt Nam chính thức có giao dịch LC nội địa bằng VND trên nền tảng Blockchain, thời gian được rút ngắn từ 3-5 ngày xuống chỉ còn 27 phút

Việt Nam chính thức có giao dịch LC nội địa bằng VND trên nền tảng Blockchain, thời gian được rút ngắn từ 3-5 ngày xuống chỉ còn 27 phút

Thông tin về luật ngân hàng dành cho cán bộ tín dụng cần biết

1.Năng lực pháp luật của cá nhân là gì? 2.năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định thế nào? 3. năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì? 4. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định như thế nào

Triển khai Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc Tế Omega Performance dành riêng cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Chiều ngày 15/08/2016, tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ( Maritime Bank), Ban Lãnh đạo Ngân hàng Maritime Bank và Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính (BTCI) đã tổ chức Lễ Khai giảng “Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc Tế Omega Performance” dành riêng cho các cán bộ tín dụng Maritime Bank. Ban Lãnh đạo Ngân hàng đã quyết định đầu tư “Chứng chỉ  “Nền tảng Cho vay tiêu [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059