Tag - đào tạo chuyên viên ngân hàng

Chân dung bà Nguyễn Thị Hồng – người được giới thiệu làm nữ Thống đốc NHNN đầu tiên của Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác tại NHNN và được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc từ năm 2014 đến nay. Năm 2019, bà Hồng một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam theo danh sách của Forbes.

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059