Tag - Chương trình Đào tạo Kỹ năng quản lý lãnh đạo

Triển khai Chương trình Đào tạo Kỹ năng quản lý lãnh đạo dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI tiếp tục phối hợp với TTĐT ngân hàng TMCP Á Châu triển khai Chuyên đề này tại khu vực Hà Nội – mở đầu cho chuỗi Chương trình đào tạo năm 2017 dành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung gian thuộc khối KHCN.

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059