Tag - câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển ngân hàng

Tổng hợp các câu hỏi IQ và trắc nghiệm năng lực vào ngân hàng

TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN: (Nên không phải là đề thi ở một ngân hàng cụ thể ) 1) Người như thế nào là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự? (Hướng dẫn: mở bộ luật dân sự ra) 2) Thế nào là tín dụng? Tôi mượn bạn tôi 100.000 đồng để sử dụng, một tháng sau trả lại thì có gọi là hoạt động tín dụng không? 3) Thế nào là cổ đông chiến lược, lượng vốn góp [...]

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển vào Ngân hàng SHB năm 2013

1. Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm. a. 5 năm b. 10 năm c. 20 năm d. ko trích khấu hao 2. TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại? a. 4 b. 5 c. 6 d.7 3. Tỷ lệ % BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải đóng góp theo lương là trường hợp nào sau đây? a. 5%,3%, 1% b. 6%,1,5% , 1% c. 3%,1%,1% d. Ko có đáp án đúng –> d (5%, 1%, 0%) trong [...]

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển vào Ngân hàng SHB năm 2013

1. Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm. a. 5 năm b. 10 năm c. 20 năm d. ko trích khấu hao 2. TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại? a. 4 b. 5 c. 6 d.7 3. Tỷ lệ % BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải đóng góp theo lương là trường hợp nào sau đây? a. 5%,3%, 1% b. 6%,1,5% , 1% c. 3%,1%,1% d. Ko có đáp án đúng –> d (5%, 1%, 0%) trong [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059