Tag - câu hỏi thi trắc nghiệm vào ngân hàng

Đề thi TRẮC NGHIỆM – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?  Thấp hơn mệnh giá  Cao hơn mệnh giá  Bằng mệnh giá  Không xác định được giá Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?  Thấp hơn mệnh giá  Cao hơn mệnh giá  Bằng mệnh giá  Không xác định được giá Giả định các yếu tố khác không thay đổi cũng như không kể tới sự ưu tiên [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059