Tag - câu hỏi thi ngân hàng

50 câu hỏi thi nghiệp vụ ngân hàng – ngân hàng vietcombank năm 2017

1. GNP là thước đo a. Điều chỉnh theo lạm phát b. Tính đến các hoạt động phi chính thức c. Tính đến các hoạt động trốn thuế d. Tính đến các yếu tố ngoại lai 2. Khi sản phẩm cận biên tăng, giá thuế đầu vào không đổi thì: a. Chi phí cận biên giảm xuống b. Chi phí trung bình tăng lên c. Chi phí biên tăng lên d. Chi phí trung bình giảm xuống 3. Số lượng sản phẩm mà người mua muốn mua tại mức [...]

38 câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên

Bài viết này gồm 2 phần: • Phần I là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho Giao dịch viên và; • Phần II là các mẹo phỏng vấn xin việc. Nếu như bạn cần thêm thông tin để tìm việc làm cho chức danh Giao dịch viên, bạn có thể ghi ý kiến của bạn ở cuối bài viết này. I. Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Giao dịch viên: Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng [...]

60 câu hỏi tiếng anh phỏng vấn ngân hàng

1. Tell me about yourself? 2. Why did you leave your last job? 3. What is your greatest weakness? 4. Of all the banks in the area, what made you select our bank to apply to? 5. How did you find this bank teller job? 6. Tell me about your cash-handling experience? 7. Why do you want this bank teller job? 8. What significant trends do you see in the future for our industry? 9. Who are our major competitors and what differences do you notice in [...]

Bộ đề thi tuyển dụng Nhân viên kế toán ngân hàng – Đề 8

Ngân hàng Công thương Thái Bình nhận được một giấy báo Có liên hàng kèm hai liên UNC gửi tới, nhưng nội dung là cảng Hải Phòng trả tiên cho cho công ty Thép Thái nguyên tài khoản tại NHCT Thái Nguyên. NHCT Thái Bình xử lý như thế nào?

15 câu trắc nghiệm và đáp án ôn thi Moody Vietcombank – Level 1

TÀI LIỆU ÔN THI MOODY – LEVEL 1 Shareholders in the company (corporation) form of business are personally responsible for none of the liabilities of the company (corporation) unless they have provided a personal guarantee. A. F alse B. True

Đề thi Chuyên Viên QHKH Ngân hàng An Bình (ABBANK) 10/03/2014

1/ Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm đối với những đối tượng nào? 2/ Giới hạn cấp tín dụng đối với 1 khách hàng không vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của NHTM?

BỘ ĐỀ THI TUYÊN DỤNG CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ – ĐỆ SO 2

BỘ ĐỀ THI TUYÊN DỤNG CHUYÊN VIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ – ĐỆ SO 2 Thời gian: 45 phút – 20 câu trắc nghiệm 1. Trong quan hệ thương mại quốc tế khi các bên tham gia hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thì nên sư dụng phương thức thanh toán nào: a. Tín dụng chứng từ b. Chuyển tiền c. Nhờ thu trơn

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059