Tag - câu hỏi nghiệp vụ ngân hàng

Đề thi CV Quan hệ khách hàng vào BIDV 2013

Phần A bao gồm phần I, 16 câu trắc nghiệm không cần giải thích, 32 điểm (mỗi câu đúng 2 điểm); phần II có 6 câu trắc nghiệm có giải thích, 18 điểm (trả lời đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm, giải thích đúng, đầy đủ mỗi câu thêm 2 điểm).

Đề thi Tiếng Anh vào MSB

I. Word form: 1. “Creditor” in Direct debit method is the same as “…originator….” (originate) 2. It’s difficult to calculate profit because of the …uncertainty… of the future price. (certain). 3. At the end of the leasing contract, the machine belongs to the…lessor…. (lease) 4. When you allow the foreign banks to debit your account, you should make a note of the credit entry in your …reconciliation….account. (reconcile) 5. He recovered stolen…valuable….the other day. (value) 6. The new product is of good quality, it’s highly [...]

Đề thi TRẮC NGHIỆM – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?  Thấp hơn mệnh giá  Cao hơn mệnh giá  Bằng mệnh giá  Không xác định được giá Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?  Thấp hơn mệnh giá  Cao hơn mệnh giá  Bằng mệnh giá  Không xác định được giá Giả định các yếu tố khác không thay đổi cũng như không kể tới sự ưu tiên [...]

Một số câu hỏi nghiệp vụ ngân hàng – kỳ 7

Câu hỏi từ bạn Nguyễn Duy Khoa: 1) Tỷ lệ chiết khấu có phải là tỷ lệ hiện giá các dòng tiền về hiện tại mà tại đó NPV = 0 phải không anh? 2) Công ty B được ngân hàng cho vay 600 triệu VND để thanh toán tiền mua NVL cho đối tác của công ty là công ty D có tài khoản tại cùng ngân hàng. Bạn cho biết, khi kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát [...]

Điều gì đang diễn ra với tỷ giá?

Tỷ giá liên tục tăng mạnh trong tuần qua và đạt đỉnh tại 22.840 đồng/USD. Với cách điều hành qua tỷ giá trung tâm, nhiều ý kiến cho rằng, thị trường sẽ khó nhìn ra mức độ điều chỉnh so với khi “điều chỉnh một cục”.

Thông tin về luật ngân hàng dành cho cán bộ tín dụng cần biết

1.Năng lực pháp luật của cá nhân là gì? 2.năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định thế nào? 3. năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì? 4. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định như thế nào

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059