OCB và HDBank được sửa đổi vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596