Nợ xấu tăng cao: Cần sớm có sàn giao dịch mua bán nợ


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596