Người dân đã có thể rút tiền bằng chính thẻ Căn cước công dân gắn chip


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059