Ngân hàng Nhà nước vừa ra một Thông tư được ví như phiên bản nhẹ của ‘3 lằn ranh đỏ’, các doanh nghiệp bất động sản có thể chịu tác động lớn


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059