Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 03: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059