Ngân hàng Nhà nước: Đổi tiền là thông tin bịa đặt


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059