Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SHB tăng vốn thêm hơn 7.400 tỷ đồng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059