Ngân hàng đề thi

5C nghiệp vụ Phân tích Tín dụng Doanh nghiệp của ngân hàng ACB

ACB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp và hơn 9.000 nhân viên làm việc, với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng. Phân tích tài chính là phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc phân tích các báo cáo tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài [...]

Đề thi tuyển dụng VPBank

Đề thi tuyển dụng ( Thời gian làm bài 180 phút) Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay [...]

Đề thi Liên Việt Post Bank 2011

Đề thi Liên Việt Bank 2011 Đề thi Liên Việt Bank 2011   Trắc nghiệm : Câu 1 : Để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay  mua nhà khách hang cần cung cấp a. Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn. hợp đồng đặt cọc Hợp đồng cho thue nhà. Chứng minh nhân dân. Hộ khẩu. Tất cả Câu 2 : Muốn đo lường mức độ rủi ro tín dụng phải dựa vào chỉ tiêu cơ bản nào : Tỷ lệ quá hạn/ [...]

Đề thi vào LienVietPostBank vị trí Chuyên viên Giao dịch tiền tệ 9/3/2012

Đề Lietvietpostbank: Giao dịch tiền tệ – 09/03/2013 Câu 1: Thế nào là thanh khoản ngân hàng? Tại sao thanh khoản ngân hàng được quan tâm vào cuối năm Câu 2: ĐỊnh nghĩa gapping Kỳ hạn và gapping lãi suất? Câu 3: Một khách hàng thực hiện vay tiên viêt Nam và gửi tiền USD. Hỏi chuyên viên giao dịch tiền tệ phải thực hiện nghiệp vụ liên ngân hàng nào để đảm bảo cân bằng nguồn vốn Câu 4: Lãi suất huy động / [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059