Ngân hàng đề thi

50 câu hỏi thi nghiệp vụ ngân hàng – ngân hàng vietcombank năm 2017

1. GNP là thước đo a. Điều chỉnh theo lạm phát b. Tính đến các hoạt động phi chính thức c. Tính đến các hoạt động trốn thuế d. Tính đến các yếu tố ngoại lai 2. Khi sản phẩm cận biên tăng, giá thuế đầu vào không đổi thì: a. Chi phí cận biên giảm xuống b. Chi phí trung bình tăng lên c. Chi phí biên tăng lên d. Chi phí trung bình giảm xuống 3. Số lượng sản phẩm mà người mua muốn mua tại mức [...]

Tổng hợp Đề thi tín dụng ngân hàng MBbank

1. Khi tính toán dòng tiền hàng năm của dự án đầu tư, yếu tố nào được cộng (+) vào lợi nhuân sau thuế là a. Khấu hao b. Thuế VAT c. Gốc vay ngân hàng d. Lãi vay ngân hàng 2. Câu nào sau đây là đúng về đặc điểm của phương thức thanh toán chứng từ theo L/C trả chậm a. Đơn vị nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu b. Đơn vị nhập khẩu có [...]

Đề thi Vietinbank 2017

Câu 1: Chứng chỉ tiền gửi có thời hạn 1 năm, tiền lãi hàng tháng sẽ được nhập gốc. Đúng hay sai? Câu 2: Khoản tiền nào không được phép mua bảo hiểm tiền gửi theo luật định? A Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó B Tiền gửi của các thành viên HHQT,v của cá nhân là cổ đông lớn C Các loại GTG vô danh của TCTD, [...]

Đề thi nhân viên tín dụng Vietcombank

Câu 1: Yếu tố nào là quan trọng trong thẩm định dự án theo quan điểm của Tổ chức tín dụng? A Hiệu quả tài chính của dự án B Hiệu quả xã hội của dự án C Tính pháp lý của dự án D Cả A, B và C Câu 2: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là: A Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0 B Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát C Lãi suất [...]

Đề thi ngân hàng AGRIBANK 2017 KV Cần thơ – có hướng dẫn

Câu 1 (15đ): Các nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính? Nhận định “Bảng  cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản là báo cáo phản ánh tài sản và nguồn vốn của ngân hàng theo 1 thời kỳ kế toán nhất định“, đúng hay sai? Giải thích? Câu 2 (15đ): “Nhờ thu là phường  thức thanh toán quốc tế luôn đảm bảo quyền l ợi cho nhà xuất khẩu” – Đ/S, Giải thích? Bài tập nhỏ: Ngân hàng [...]

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: a. Các nhà quản lý của chính công ty b. Các cổ đông c. Hội đồng quản trị d. Tất cả các câu trên đều đúng Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là: a. Ngân hàng [...]

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059