MSB sẽ bán 100% vốn công ty tài chính, có thể sớm xin ý kiến cổ đông về bán vốn cho đối tác nước ngoài


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059