Lượng tiền mặt trong nền kinh tế tăng hơn 307.000 tỷ chỉ trong 1 tháng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059