Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình “Thực hành Ngân hàng – Tài chính” giữa Viện BTCI và Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059