Hơn 700 sinh viên tham gia Chương trình Hội thảo đối thoại cùng nhà tuyển dụng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059