Hơn 32.000 tỷ đồng vốn điều lệ được bơm thêm, hệ thống ngân hàng sẽ chứng kiến những “sao đổi ngôi”


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059