Hơn 100.000 tỷ đồng sẽ được bơm ra nền kinh tế với lãi suất chỉ 3-4%/năm


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059