Dư nợ cho vay là gì? Một số khái niệm cơ bản


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596