Đăng ký nhận tư vấn

VIỆN BTCI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG

Chương trình dành cho các ngân hàng, doanh nghiệp đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 23.000.000 VNĐ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 3.800.000 VNĐ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 3.800.000 VNĐ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 3.800.000 VNĐ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 3.800.000 VNĐ

Hà Nội: Ngày 30/12/2017
Hồ Chí Minh: Ngày 30/12/2017
Đầu tư/Học viên: 3.800.000 VNĐ

TIẾNG NÓI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.
Ông Trần Ngọc Tường

Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo

Bà Lê Thị Kim Nga

Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Nguyễn Văn Thắng

Tổng Giám đốc VIETINBANK

Ông Cấn Văn Lực

Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (Hàm PTGĐ) BIDV & [...]

Ông Phạm Hoài Bắc

Nguyên Giám đốc trường đào tạo cán bộ Agribank

Bà Đặng Hải Yến

Nguyên Trưởng phòng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực [...]

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hầu hết các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính hoạt động tại Việt nam đều là khách hàng của BTCI.

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG

Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng
Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059