Chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059