Cả năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18,71%


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596