Cả năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18,71%


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059