BIDV trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp do The Asian Banker bình chọn


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059