BIDV sẽ mua vaccine COVID-19 cho nhân viên và người nhà


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059