BIDV sẽ mua vaccine COVID-19 cho nhân viên và người nhà


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596