Bên cạnh tăng phí vài dịch vụ, Vietcombank cũng miễn và giảm nhiều loại phí giao dịch tiền mặt, chuyển khoản từ ngày 1/3/2018


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059