4 nút thắt chính trong xử lý nợ xấu được Ông Nguyễn Duy Hưng chỉ ra


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059