157.000 tỷ đồng sẽ được bơm ra thị trường sau 4 tháng nữa?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596